Koop

In het algemeen gebeurt de aankoop in twee stappen:

 

1 /Ondertekening van een compromis en betaling van een tussen beide partijen overeengekomen waarborgsom. De aanwezigheid van de notaris is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Gelieve er nota van te nemen dat het, behalve de specifiek vermelde beperkingen, een definitieve verbintenis van zowel de verkoper als de koper inhoudt,

 

2/ De notariële akte moet binnen maximaal vier maanden na de voorlopige koopovereenkomst worden ondertekend. Je zult extra moeten betalen:

 

  • registratierechten (12,5% van de aankoopprijs in het Brusselse gewest),

  • notariskosten die onderworpen zijn aan BTW van 21%. .

 

Zodra u eigenaar wordt van een onroerend goed, moet u een belasting betalen aan de staat, "précompte immobilier" genaamd. Deze belasting wordt u rechtstreeks door het gemeentebestuur in rekening gebracht. Het bedrag van deze belasting hangt af van de ligging van het pand en de samenstelling van uw huishouden. (Vergeet niet uw notaris te vragen naar de wetgeving inzake erfenissen en schenkingen, want die verschilt zeker van die van uw land. U moet weten dat de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen gratis informatie verstrekt over bijna alle zaken waarvoor u naar een notaris moet: aankoop, lening, huwelijk, overlijden, enz.

 

T 02 505 08 11

www.notaire.be

 

Goed om te weten.

 

Wees voorzichtig met de koopbelofte! Het verbindt u onherroepelijk tot het kopen van het onroerend goed, maar verbindt de verkoper niet. Dus wees voorzichtig, denk niet dat de deal rond is.

 

Goed om te weten.

 

In België worden te koop of te huur staande eigendommen aangegeven aan de buitenkant van het gebouw, hetzij door affiches van het agentschap dat verantwoordelijk is voor het pand, hetzij door een officiële zwart-oranje affiche.

 

Of u nu huurt of verkoopt, wij raden u ten zeerste aan altijd een professionele tussenpersoon in te schakelen. Ze zijn volledig op de hoogte van de wetgeving in ons land. Zij zullen u helpen eventuele geschillen te voorkomen die later tot onverwachte kosten kunnen leiden. In geval van een geschil moet u zich wenden tot de vrederechter.

 

Nieuw, een online taxatiesite voor onroerend goed

 

Een gebruiksvriendelijke site Particulieren kunnen nu een objectief advies krijgen over de waarde van een huis.

 

Of het nu gaat om een koop- of huurwoning. Door de postcode van de gewenste locatie in te voeren, navigeert de internetgebruiker van de ene stap naar de andere, waarbij de gegevens van de door hem gezochte accommodatie (huis, villa, flat, studio, flatgebouw) worden gecodeerd.

 

De gebruiksvriendelijke tool geeft een eerste evaluatie van een woning volgens een reeks criteria zoals het type woning, het aantal slaapkamer(s), de woonoppervlakte, de algemene staat van het gebouw, de grootte van het terrein en de oriëntatie ervan, enz. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de internetgebruiker gratis een eerste waardeoordeel.

Voor een zeer aantrekkelijke prijs ontvangt hij een gedetailleerd rapport met onder meer de precieze waarde van het onroerend goed, vergelijkingspunten (indien beschikbaar) of de prijsontwikkeling in zijn gemeente. Snel en objectief kan de schatting van een woning worden aangevuld door het bezoek van een onafhankelijke deskundige. Deze dienst wordt verleend door ImmoPriceExpert, die binnen 3 werkdagen na het bezoek aan het pand een door de vastgoeddeskundige ondertekend taxatierapport aanbiedt.

 

Verschillende doelen De nieuwe site is gericht op particulieren die een idee willen krijgen van de markt- of huurwaarde van een pand. Iedereen die een woning wil verkopen/kopen of huren/huren kan zelf de waarde van de woning berekenen. "Het basisidee is om een dienst aan te bieden die toegankelijk is voor particulieren, maar het is geenszins de bedoeling om het werk van een expert of makelaar te vervangen.

 

Het individu kan zijn of haar eigen mening vormen over de waarde van een pand en zo beter in staat zijn de zaak met een vakman te bespreken.

 

De particulier - koper, verkoper of eigenaar - zal dus, beter geïnformeerd, de vastgoedmarkt met meer relevantie kunnen benaderen en zijn eigendom te koop of te huur kunnen aanbieden tegen een prijs die overeenstemt met de realiteit van de markt.

 

www.immoprice.be

 

Belangrijk

 

EPB certificaat

 

Energieprestaties van gebouwen

 

Het EPB-certificaat van een woning is wat men een "energiescore" zou kunnen noemen. Het is vereist voor elke woning.

 

De wet vereist een EPB-certificaat wanneer u uw eigendom te koop of te huur aanbiedt. Energiedeskundigen zijn verantwoordelijk voor de inspectie die leidt tot de afgifte van een EPB-certificaat.

 

Daarom is het belangrijk een goede score te hebben en een erkende certificeerder te gebruiken.

 

De prijs van de inspectie hangt af van het type woning: voor een studio-appartement betaalt u gemiddeld tussen 120 en 250 euro voor een inspectie die leidt tot de afgifte van de EPB.

 

Het ILL-certificaat is 10 jaar geldig.

 

De EPB certificeerder doorloopt het pand van boven tot onder ... alles wordt geïnspecteerd.

 

De score op het PEB geeft de koper of huurder een idee van de energiekosten van het pand.

 

Het geeft ook een overzicht van de investeringen die moeten worden overwogen om de energiekosten te verlagen.

 

In uw verkoop- of verhuuradvertentie is het verplicht de EPB-score te vermelden. Potentiële huurders of kopers zullen deze waarde onmiddellijk zien.

 

Waar vind ik een erkende certificeerder?

 

www.controle-peb.be
www.bruxellesenvironnement.be 

Overslaan naar inhoud