Het gezondheidscentrum "Le Foyer" wil een multidisciplinair centrum op mensenmaat zijn, dat zowel ter beschikking staat van zijn beoefenaars als van de patiënten die er passeren. Het ligt in een blok waar bewoners en professionals in harmonie samenleven in een rustige omgeving. Aan de overkant bevindt zich een belangrijke sociaal-culturele as van de gemeente Elsene, de See U (een plaats van ontspanning en een echt zenuwcentrum van het culturele leven van Elsene).

Overslaan naar inhoud