Participatietuinen in Etterbeek

Het Etterbeekse project werd ontwikkeld in verschillende fasen, waarvan de eerste in 2010 werd ingehuldigd en bekend staat als de Jardins Participatifs d'Etterbeek. Deze tuinen strekken zich uit over 2700m2 langs het spoor.

Elk deel van de tuin (bijenstal, vijver, braakliggend terrein, boomgaard, moestuinen, compost, permacultuur) staat onder toezicht van een vereniging met een sociaal en/of ecologisch karakter. De verenigingen beheren hun percelen dus autonoom, organiseren activiteiten die openstaan voor het publiek of werken aan de integratie en participatie van de buurtbewoners.

Alle Etterbeekers en inwoners van Brussel kunnen zich actief inzetten voor het project of deelnemen aan de verschillende activiteiten (opleiding in het snoeien van fruitbomen, opleiding in enten, workshop honingoogst, workshop zaadoogst, activiteiten rond de lamare, maaien van het braakland, enz.)

Overslaan naar inhoud