Rode Kruis Elsene

Het Belgische Rode Kruis is een belangrijke speler op het gebied van humanitaire actie en zet zich voortdurend in om menselijk lijden te verlichten en humanitaire crises te voorkomen.

 

Onze missies

 

  • Medisch-psychosociale crises voorkomen en helpen oplossen door onderwijs, training en onze aanwezigheid ter plaatse.
  • Isolatie en marginalisatie bestrijden door de sociale banden tussen mensen te versterken,
  • Tolerantie aanmoedigen door de culturele diversiteit van onze samenleving te respecteren,
  • In overeenstemming met haar oprichtingswaarden, structurele taken uitvoeren die door de overheid zijn opgelegd.

 

De doelen en missies van het Belgische Rode Kruis

 

  • Om op te treden in geval van een gewapend conflict, en om zich daarop voor te bereiden in vredestijd, in alle gebieden die vallen onder de Conventies van Genève ten behoeve van alle slachtoffers van oorlog, zowel burgers als militairen.
  • Gezondheid helpen verbeteren, ziekten voorkomen en lijden verlichten door middel van training en zelfhulpprogramma's voor het grote publiek.
  • Deelnemen aan de organisatie van noodhulpdiensten voor slachtoffers van alle soorten rampen, zowel internationaal als nationaal.
  • Het werven, opleiden en aanstellen van het personeel dat nodig is om de toegewezen taken uit te voeren.
  • De deelname van iedereen, vooral jongeren, aan Rode Kruis-activiteiten bevorderen.
  • Het uitdragen van de grondbeginselen van de Beweging en van het internationaal humanitair recht om binnen de bevolking de idealen van vrede, wederzijds respect en begrip tussen alle mensen en alle volkeren te ontwikkelen.

 

Hulp aan overheidsinstanties

 

De wet van 30 maart 1891 verleende een burgerlijke status aan de Belgische Rode Kruisvereniging en erkende haar als een hulporganisatie van de gezondheidsdienst van het leger. In 1945 werd de Nationale Vereniging erkend als vereniging van openbaar nut. Vandaag is het Belgische Rode Kruis de hulp van de overheid bij al hun humanitaire activiteiten, in overeenstemming met haar statuten.

Overslaan naar inhoud