Sociaal Dienstencentrum Brussel Zuid-Oost

Het Sociaal Dienstencentrum Brussel Zuid-Oost biedt individuele sociale en administratieve bijstand. 

Collectieve en communautaire acties :


- Le crayon magique: huiswerkschool (basis- en voortgezet onderwijs) begeleid door een team van volwassenen met verschillende achtergronden
- Ontbijt project: Op vrijdag nodigen wij de wijkbewoners uit voor een ontbijt, in een warme en gezellige sfeer. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen een moment te delen, ideeën uit te wisselen over verschillende thema's, plezier te maken en uitstapjes te plannen.
- Zomerse gezinsuitstapjes: incidentele gezinsuitstapjes waarbij ouders andere ouders en kinderen kunnen ontmoeten

Acties in partnerschap met andere organisaties:


- Creatieve en leuke activiteiten voor kinderen in samenwerking met het Maison de l'Amérique Latine
- Burgeratelier: ontvangst, informatie, uitwisseling en oriëntatie op diensten die mensen in staat stellen hun rechten uit te oefenen
- Deelname aan gezamenlijke acties van de verschillende wereldwijde centra voor sociale actie om meer bekendheid te geven aan kwesties als huisvesting en gezondheid.
- Solidariteitsroute of -week
- Toegang tot cultuur voor gebruikers met een laag inkomen via het "geschorste kaartje" van het Varia Theater
- Groene Elsene: een project dat tot doel heeft een deel van de wijk Saint-Boniface groener en gezonder te maken door de inwoners en de belangrijkste actoren van de wijk erbij te betrekken.

Deelname aan diverse coördinaties en raadplegingen over verschillende thema's: buitenschoolse opvang in Elsene, Brussels Jeugdoverleg, Brussels Overleg over dakloosheid, CSXL-werkgroep Geestelijke Gezondheid, werkgroep Belangenbehartiging Sociaal Beleid, enz.

 

Overslaan naar inhoud