CAP - Hulp aan personen in Elsene FMSB

Centrum met de volgende doelstellingen:

 

  • Help de persoon in zijn geheel door zijn situatie te analyseren en de hulp en follow-up te bieden die hij nodig heeft.
  • Sociale banden versterken en mensen een betere toegang tot gemeenschapsstructuren en hun fundamentele rechten garanderen. In actie komen tegen alle factoren die leiden tot sociale onzekerheid.
  • De actieve medewerking betrekken van de mensen die we helpen en hun integratie en die van hun familie aanmoedigen.
  • Uitsluiting voorkomen en positieve actie stimuleren met het oog op sociale integratie.
  • Indien nodig, gebruikers doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen om specifieke noodsituaties op te lossen.
  • Bied gratis hulp en diensten aan.
  • institutionele tekortkomingen en lacunes in de regelgeving melden aan de bevoegde autoriteiten en voorstellen doen om deze te verhelpen
 
Overslaan naar inhoud