Abaka

ABAKA, gevestigd in het Brusselse Gewest, is een luister- en begeleidingsdienst voor adolescenten. Het ABAKA-team biedt een 24/7 opvang- en luisterdienst voor jongeren van 12 tot 18 jaar in gezins- en institutionele crisissituaties. Tegelijkertijd biedt het absl ook sociaal-educatieve steun voor adolescenten en hun gezinnen. De specificiteit van de vereniging is te werken alleen op verzoek van de jongere met medewerking van zijn gezin, zonder gerechtelijk of administratief mandaat.

 

De dienst is actief sinds 2004 en is erkend door de Jeugdhulp van de Federatie Wallonië-Brussel. als een speciaal onderwijsproject, als onderdeel van de gespecialiseerde ondersteuning zoals omschreven in het Besluit jeugdhulp van 18 januari 2018 en past de Ethische code van Jeugdhulp. 

Overslaan naar inhoud