Geschiedenis van Brussel en België in het kort

Brussel is de hoofdstad van verschillende landen (de Federale Staat, de Franse Gemeenschap van België, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en is tevens de politieke en administratieve hoofdstad van de Europese Unie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat overwegend Franstalig is maar administratief tweetalig (Frans-Nederlands), omvat 19 gemeenten, waaronder de stad Brussel, en telt ongeveer 1 miljoen inwoners. Het wordt omringd door een gordel van Nederlandstalige gemeenten waar Vlaams ook de officiële taal is voor alle administratieve procedures. Zes van deze gemeenten, die "à facilité" worden genoemd, hebben een speciaal taalstatuut: hun inwoners kunnen vragen dat hun documenten in het Frans worden vertaald. (geschat totaal voor de agglomeratie: 1,4 miljoen inwoners). Brussel heeft een groot aantal buitenlanders, deels vanwege de aanwezigheid van de Europese instellingen en de NAVO, en deels vanwege de immigrantenbevolking. Brussel staat wereldwijd bekend om zijn rijke architecturale en artistieke erfgoed, maar beschikt ook over prachtige groene ruimtes dankzij zijn parken en de nabijheid van het Zoniënwoud. 

 

Politiek stelsel: constitutionele monarchie

 

  • Staatshoofd: Koning Filips I
  • Hoofdstad: Brussel
  • Staatsinrichting: federale regering + 3 gemeenschappen (Vlaams-, Frans- en Duitstalig), 3 gewesten (Vlaanderen, Brussel-Hoofdstad, Wallonië), 10 provincies, 589 gemeenten.
  • Officiële talen: Nederlands, Frans, Duits
  • Feestdagen: 21 juli
  • Valuta: euro
  • Bevolking: ongeveer 11.322.088 (2017)
  • De geschiedenis van België valt uiteen in twee hoofdperioden: voor en na 1830.

 

Zeven koningen

 

In 1831 werd Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, een Duitse prins, de eerste vorst van België, een constitutioneel koninkrijk. Zijn zoon Leopold II volgde hem in 1865 op tot 1909. Albert I werd de derde vorst en stierf bij een klimongeval in Marche-les-Dames in 1934. Koning Leopold III besteeg vervolgens de troon. Na de Koningskwestie, die ontstond in de nasleep van de oorlog, droeg Leopold III het ambt in 1951 over aan zijn zoon, Boudewijn I, die regeerde tot aan zijn dood in 1993. Zijn broer, Koning Albert II, volgde hem op. Na zijn troonsafstand op 21 juli 2013 werd de oudste zoon van Albert en Paola, Filips I, de zevende Koning der Belgen.

 

www.monarchie.be

 

Een federale staat

 

België is nu een federale staat met gedecentraliseerde bevoegdheden, bestaande uit gemeenschappen en gewesten. De beslissingsbevoegdheid ligt niet langer uitsluitend bij de federale regering. Verschillende instanties oefenen hun bevoegdheden autonoom uit op hun eigen terrein. De wetten van het federale parlement gelden voor alle Belgen, die van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten (destijds decreten genoemd) gelden alleen voor hun inwoners. De federale ministers zijn bevoegd voor het hele nationale grondgebied, terwijl de ministers van een Gemeenschapsregering alleen bevoegd zijn voor het grondgebied van hun Gemeenschap. De macht van de federale staat is verdeeld over de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De gemeenschappen en gewesten hebben afzonderlijke uitvoerende en wetgevende bevoegdheden. De Franse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Waalse provincies (behalve de Duitstalige) en in Brussel, de Vlaamse Gemeenschap in de Vlaamse provincies en in Brussel, de Duitstalige Gemeenschap in de gemeenten van het Duitstalige gebied. De 3 gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk) zijn bevoegd voor de domeinen die een invloed hebben op de bezetting van het grondgebied in de ruimste zin van het woord (economie, werkgelegenheid, landbouw, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer - met uitzondering van de NMBS -, milieu, ruimtelijke ordening,...).

 

 

 

 

Overslaan naar inhoud