De Europese instellingen in Brussel

Vorige dia
Volgende dia

De EU telt nu 27 leden: de zes oprichtende landen, plus Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Op sommige gebieden staan de staten hun soevereiniteit af aan de EU, terwijl ze op andere gebieden met elkaar samenwerken. De geschiedenis van de Europese instellingen komt uitgebreid aan bod op de website van Expats in Brussels:

 

www.expatsinbrussels.be/en/brussels-capital/brief-history-of-the-european-union

www.expatsinbrussels.be/fr/bruxelles-capitale/histoire-de-l-union-europeenne-en-bref

 

De EU-instellingen en -organen worden hieronder samengevat:

 

  1. Het Europees Parlement (rechtstreeks gekozen door de burgers van de lidstaten)
  2. De Raad van de EU (belangrijkste besluitvormingscentrum, vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten)
  3. De Europese Commissie (de drijvende kracht van de Unie en haar uitvoerend orgaan)
  4. Het Hof van Justitie (zorgt ervoor dat de EU-wetgeving wordt nageleefd)
  5. De Rekenkamer (controleert het correcte en wettige gebruik van de begroting van de Unie).

 

Naast deze instellingen zijn er vijf belangrijke organen: het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Centrale Bank, de Europese Ombudsman en de Europese Investeringsbank.

 

www.europa.eu

Overslaan naar inhoud