Verzekering

Welke verzekering is wettelijk verplicht in België?

 
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor elk motorvoertuig op de openbare weg.
  • Werknemerscompensatieverzekering en huishoudelijk personeel.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht.

 

Welke verzekering wordt sterk aanbevolen?

 

  • Levensverzekering, ongevallenverzekering, brandverzekering en gezinsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Een gezinsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u de financiële gevolgen van een aantal levensgebeurtenissen kunt opvangen. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.

 

De makelaar:

 

Om u te helpen, zoekt de makelaar de verzekeringen die het best aan uw behoeften voldoen. Hij adviseert en staat u bij in geval van een schadegeval. Hij is uw contactpersoon en woordvoerder bij de grote verzekeringsmaatschappijen. Over het algemeen bezoekt de makelaar de verzekerde. Het is sterk aanbevolen om van zijn diensten gebruik te maken. Sommige banken bieden ook een "verzekeringsdienst" aan.

 

Vind een verzekeringsmakelaar bij u in de buurt: www.assurances.be/rechercher-un-courtier-en-assurances

 

Huisvesting:

 

Dekt brand, waterschade, glasbreuk, gebouwaansprakelijkheid en natuurrampen: storm, hagel, overstroming .... Deze uitgebreide verzekering moet zowel door de huurder als de eigenaar worden afgesloten, rekening houdend met het verhaal dat tussen de partijen wordt uitgeoefend. De verzekering van de verhuurder dekt de risico's die inherent zijn aan het gebouw (bv. ingesloten leidingen, stormschade aan het dak, enz.), terwijl de verzekering van de huurder de huurrisico's dekt (bv. blootliggende leidingen, enz.).

 

Mensen :

 

GEZINSVERZEKERING (WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)

 

Niet verplicht, maar aanbevolen voor iedereen, zelfs voor wie alleen woont. Vergoedt schade aan derden veroorzaakt door u, uw kinderen, uw huisdieren of iedereen die van u afhankelijk is, tot grote bedragen voor lichamelijke en materiële schade. 

 
HUISPERSONEEL  
 
Ook voor mensen die voor u werken. Dit geldt voor elke persoon die privé bij u thuis werkt, zelfs op parttime basis: au pair, schoonmaakster.
 
GEZONDHEID
 
In België is de Mutuelle verplicht voor zowel werknemers als zelfstandigen. Verzekeringsmaatschappijen bieden aanvullende dekking.
 
HOSPITALISATIEVERZEKERING 
 
In geval van ziekenhuisopname dekt zij de kosten die de vergoedingen van het ziekenfonds overschrijden, met inbegrip van de kosten van een eenpersoonskamer.
 
INDIVIDUELE VERZEKERING
 
ONGELUK
 
Forfaitaire bedragen (door de verzekerde gekozen bedrag) in geval van ongeval. Dekt overlijden en/of blijvende invaliditeit en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid en/of medische kosten.
 

Auto :

 
Het "bonus-malussysteem" (de verzekeringspremie wordt verhoogd of verlaagd op basis van de ongevallen die u in het verleden hebt gehad) is herzien. Elke verzekeringsmaatschappij gebruikt haar eigen evaluatierooster.
 
RC AUTO
 
Deze dekking is verplicht en dekt de schade aan derden, inclusief de passagiers van uw voertuig, met uitzondering van de bestuurder, indien deze aansprakelijk wordt gesteld. Om de beste tarieven te verkrijgen, mag u niet vergeten uw vorige verzekeraar om een "no claim"-attest te vragen. De Belgische verzekeraars zullen hiermee rekening houden. 
 
JURIDISCHE VERDEDIGING 
 
Niet verplicht, maar aanbevolen. Dekt de verdediging van uw belangen, de kosten van advocaten en gerechtelijke procedures in België en in het buitenland in geval van betwisting van aansprakelijkheid (komt steeds vaker voor bij particulieren en verzekeringsmaatschappijen).
 
 OMNIUM
 
Deze dekking is een optie die gedeeltelijk of volledig kan zijn. Het volledige omnium dekt materiële schade, ongeacht of de bestuurder al dan niet in gebreke is gebleven. Ze dekt ook diefstal, brand, glasbreuk en natuurgeweld. Het gedeeltelijk omnium, of mini-omnium, dekt geen schade aan uw voertuig als u in gebreke blijft of als gevolg van vandalisme. In ieder geval zal het niet hebben veroorzaakt van een ongeval in de afgelopen 5 jaar een positieve invloed hebben op de te betalen premies. 
 
 
Overslaan naar inhoud