Verblijfsformaliteiten

ALGEMENE INFORMATIE : 

 

Het verblijf van vreemdelingen in België is onderworpen aan strikte regels en procedures. Het enige doel van dit hoofdstuk is om een overzicht te geven en nieuwkomers te informeren over de stappen die systematisch moeten worden ondernomen. EU-burgers hebben het recht om langer dan 3 maanden in België te verblijven:

 

 • Als werknemer, met een certificaat van je werkgever.
 • Als zelfstandige moet je ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of een ondernemingsnummer hebben en aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 • Als werkzoekende.
 • Als een persoon met voldoende middelen die een ziektekostenverzekering heeft afgesloten die alle risico's in België dekt.
 • Als student een ziektekostenverzekering hebben die alle risico's in België dekt en over voldoende middelen beschikken om niet ten laste te komen van het Belgische socialezekerheidsstelsel tijdens hun verblijf.

 

Als je je in een van deze situaties bevindt, moet je binnen drie maanden na je aankomst in België een aanvraag tot registratie indienen bij de lokale overheid van de plaats waar je woont.

 

Als u niet kunt aantonen dat u een burger van de Unie bent, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Niet-Europese onderdanen moeten de volgende documenten voorleggen voor hun verblijf:

 

 • Een kopie van je geldige paspoort of een reisdocument in plaats van een paspoort.
 • Bewijs dat ze over voldoende middelen van bestaan beschikken, de duur van hun tewerkstelling als werknemer en, indien van toepassing, het BTW-nummer van de werkgever.
 • Bewijs van betaling van de vergoeding (358 ).
 • Een attest van het strafregister of een gelijkwaardig document, op voorwaarde dat de niet-Europese onderdaan ouder is dan 18 jaar.
 • Een medische verklaring.
 • Bewijs dat de niet-Europese onderdaan een ziektekostenverzekering heeft die alle risico's in België dekt voor zichzelf en zijn gezinsleden.
 • Onderdanen van deze categorie kunnen een VISA nodig hebben. Een VISA geeft toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven of erheen te reizen. Vraag meer informatie bij de Belgische ambassade in het land waar je woont.
 • De vreemdelingendienst kan om aanvullende informatie en documenten vragen.

 

 

Klik hier voor meer informatie:

De onderstaande sites zijn zeer goed verzorgd en vormen een schat aan informatie om te lezen voordat je naar België verhuist. Officiële informatie en diensten : 

 

https://www.belgium.be

www.belgium.be/fr/famille/international/ buitenlanders/woonplaatsdocumenten

 

Overslaan naar inhoud