Echtscheiding

In België is echtscheiding geen handeling van burgerlijke stand maar een juridische procedures. Dit moet door een rechtbank (de rechtbank voor familiezaken) worden beslist en het is daarom raadzaam een advocaat te raadplegen om alle aspecten van een echtscheiding na te gaan alvorens aan deze procedure te beginnen. 

 

Buitenlanders kunnen in België een echtscheiding aanvragen, ongeacht de nationaliteit van hun echtgenoot, onder bepaalde vrij ruime voorwaarden die vóór de indiening moeten worden onderzocht. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in België te kunnen scheiden, worden bepaald door het op de situatie toepasselijke recht, dat vóór de indiening van het verzoek moet worden onderzocht met de hulp van een gespecialiseerde advocaat, aangezien echtscheiding niet altijd onder het Belgische recht valt.

 

Overslaan naar inhoud