Stemmen door buitenlanders

Europeanen:

 

Mensen die in België verblijven als burgers van een huidige of toekomstige EU-lidstaat, maar geen Belgische burgers zijn, kunnen deelnemen:

 

  • Naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in België en stemmen op kandidaten op Belgische lijsten;
  • Bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Vereisten:

 

  • De nationaliteit van een EU-lidstaat of toekomstige EU-lidstaat bezitten.
  • Uw hoofdverblijfplaats hebben in een Belgische gemeente (ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente van verblijf) 
  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • ingeschreven staan op de kiezerslijst (zodra u op de lijst staat, bent u wettelijk verplicht te stemmen).


Niet-Europeanen:


Dit recht is een actief en geen passief kiesrecht, beperkt tot de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Vereisten:

 

  • Ononderbroken verblijf in België gedurende 5 jaar;
  • Vul het aanvraagformulier in;
  • Zich er schriftelijk toe verbinden de Belgische grondwet en wetten te eerbiedigen.

 

Overslaan naar inhoud