Verhuur

Huurder en eigenaar, wie betaalt wat?

 

Uw eigen accommodatie vinden

 

Alle verhuur betreft een huurovereenkomst tussen een verhuurder (gewoonlijk de eigenaar van het gehuurde goed) en een huurder, voor het gebruik en genot van een goed, in ruil voor de betaling van huur. Als u 'gemeubileerd' huurt, omvat dit niet alleen het meubilair, maar ook keukengerei, serviesgoed en dekens.Het omvat meestal geen lakens, handdoeken, keukendoeken, enz. Vraag om een inventaris, zodat u beschermd bent in geval van een geschil. Als u "ongemeubileerd" huurt, moet u weten dat de meeste flats van een minimale standaard een volledig uitgeruste keuken hebben, maar gordijnen, gordijnroeden, tapijten en vaste verlichting (plafondlampen en wandlampen) zijn over het algemeen niet bij de huur inbegrepen. De huurder moet de regels van het condominium respecteren. Het is daarom raadzaam ze te lezen voordat u een huurcontract ondertekent.

 

Lease

 

Duur van de huurovereenkomst :

Alle huurovereenkomsten hebben een vaste looptijd, gewoonlijk 9 jaar.

 

Verschillende opties:

 • kortlopende huurovereenkomsten (duur van 3 jaar of minder);

 • huurovereenkomsten op lange termijn (meer dan 9 jaar); /span>

 

Ten minste drie maanden voor het einde van de overeenkomst kunnen zowel de huurder als de verhuurder deze beëindigen door middel van een opzegging. Als geen van beiden reageert, loopt de huurovereenkomst nog drie jaar door, enzovoort. De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen voor persoonlijke bewoning of om werkzaamheden aan het pand uit te voeren. Als de huurovereenkomst zonder rechtsgrond wordt opgezegd, moet de verhuurder de huurder een schadevergoeding betalen. De huurder kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. Als dit gebeurt tijdens de eerste 3 jaar van het huurcontract, moet hij een vergoeding van één maand betalen.

 

Het bedrag van de huur:

De huur wordt vrij door de partijen vastgesteld. De huurprijs kan eenmaal per jaar worden geïndexeerd op de datum van inwerkingtreding van het huurcontract. Door indexering kan de huur worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud volgens een officiële door de staat vastgestelde index. Het is beschikbaar op het internet.

www.pim.be/locations/indexation- van-kosten-en-uitleg/

Deze indexering is niet automatisch, de verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Toestand van het pand :

Moet worden opgesteld binnen de eerste maand van bewoning, bij voorkeur wanneer de flat nog leeg is (binnen de eerste 15 dagen voor een huurcontract van minder dan een jaar), op initiatief van de verhuurder en/of de huurder. Deze inventaris moet door de verhuurder bij het huurcontract worden geregistreerd. Als de inventarisatie van de inrichting wordt uitgevoerd door een deskundige (kies zelf of spreek met de verhuurder af), worden de kosten gedeeld tussen de verhuurder en de huurder. De inventaris van de inrichting is een document dat een gedetailleerde beschrijving bevat van de staat van het pand wanneer de huurder het betrekt. Om geldig te zijn moet het

 

 • Wordt opgesteld in aanwezigheid van beide partijen;

 • Gedateerd en ondertekend zijn door de verhuurder en de huurder;

 • gedetailleerd zijn. De huurder moet het gehuurde teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Hij moet alle schade herstellen, behalve die welke het gevolg is van veroudering, overmacht of normaal gebruik van het gehuurde goed.

 

Registratie van het huurcontract en de inventaris van de inrichting :

Zodra u een huurcontract hebt ondertekend, heeft de verhuurder 4 maanden om het te registreren. Als het huurcontract niet is geregistreerd, kan de huurder zonder opzegtermijn of schadevergoeding vertrekken en riskeert de verhuurder een fiscale boete. Om uw huurcontract te registreren moet u twee originele exemplaren sturen naar

 

BUREAU VAN DE BURGERLIJKE STAND

Regentschapsstraat 54 1000 Brussel

T 02 578 09 73

 

Huurder en eigenaar: wie betaalt wat?

 

Te betalen door de huurders:

 • Het salaris van de beheerder of curator en de huismeester; onderhoud van de huismeester; onderhoud van de lift.

 • Particulier verbruik (water, gas, elektriciteit, verwarming, telefoon), inclusief kosten en meterstanden.

 • Verbruik van gemeenschappelijke ruimten; belastingen op het gebruik van het onroerend goed (vuilnis, gemeentebelastingen, stroom, enz.).

 • Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en uitrusting (lift, ramen in de lobby, centrale verwarming, trappen, enz.)

 • Bewonersverzekering (aansprakelijkheidsverzekering); schoorsteenvegen.

 • Vervanging van zekeringen, stopcontacten, lampen, reparaties na kortsluiting.

 • Reiniging en onderhoud van goten en leidingen (vorstbescherming); onderhoud van de septic tank; schoonmaken van trottoirs.

 • Onderhoud van branders en kleppen in een gasinstallatie.

 

Goed om te weten:

Je toekomstige huisbaas kan je vragen wat je betaald krijgt. En kan zelfs om een loonstrookje vragen, maar je hebt het recht om de gegevens te verbergen. (zoals de naam en het adres van de werkgever). De verhuurder (eigenaar) kan de nieuwe huurder vragen om een betalingsbewijs voor de laatste drie maanden in de vorige woning.

 

Op kosten van de eigenaar:

 • Reparaties aan de conciërgewoning en reparaties aan de lift.

 • Bankkosten, roerende voorheffing en onroerendgoedbelasting.

 • Brandverzekering voor het gebouw en regres op derden; verzekering voor aansprakelijkheid van het management; aankoop, onderhoud of huur van brandblussers.

 • Aankoop van gemeenschappelijke uitrusting (grasmaaier, boenmachine,...); gemeenschappelijke beplanting; herstel van daken; vernieuwing van sanitaire installaties.

 • Vervanging en groot onderhoud van het verwarmingssysteem (jaarlijks onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder).

 • Vernieuwing van het schilderwerk van de hal, de voorgevel, de toegangsdeur, het houtwerk aan de buitenkant na normale slijtage.

 • Reparaties aan balkons.

 • Vernieuwing van behang en wandbekleding na normale slijtage; reparaties aan balkons.

 • Reparaties aan goten, afvoeren, kroonlijsten; schoonmaken van putten, onderhoud en reparatie van buitenbestrating.

 • Onderhoud van de gevel; onderhoud van gasleidingen; vervanging van een oude elektrische installatie.

 • Onderhoud en reparatie van tanks; vervanging van vloeren of bestrating.

 • De huurder wordt geacht op een "goede huisvader" manier voor het gehuurde te zorgen. De inventaris van de inrichting aan het einde van het huurcontract levert geen schenkingen op.

 

Huurgarantie :

Het kan niet meer zijn dan 2 maanden huur. De garantie dient ter dekking van eventuele door de huurder veroorzaakte schade aan het gehuurde goed of het niet naleven van de opzeggingsclausules van de huurovereenkomst.

De garantie kan alleen worden vrijgegeven met instemming van de verhuurder en de huurder aan het einde van de huurovereenkomst.

Er zijn twee vormen van garanties:

- de garantie betaald op een individuele rekening,

- de bankgarantie.

De huurder vraagt bij zijn bank een garantie van de verhuurder voor een bedrag van maximaal drie maanden huur.

Goed om te weten:

 • Makelaarskosten zijn alleen verschuldigd door de verkoper of eigenaar.

 • Hoewel sommige reparaties voor rekening van de verhuurder zijn, moet de huurder zelf bepalen wat er moet gebeuren.

 • te doen en de eigenaar te informeren.

 • Online onroerend goed taxatie site: www.immoprice.be, www.immoprice.be

 •  

Overslaan naar inhoud