Onderdanen van derde landen

Met uitzondering van asielzoekers moeten onderdanen van derde landen die geen gezinsleden van Belgen of EU-burgers zijn en die zich langer dan drie maanden in België wensen te vestigen, zich systematisch wenden tot de Belgische diplomatieke of consulaire post van hun toegestane verblijfplaats. een aanvraag voor een verblijfsvergunning alvorens België binnen te komen (visumaanvraag).

 

Zie de ADDE-website (www.adde.be) of de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be)

 

Er bestaan verschillende visa, afhankelijk van de verschillende gronden waarop het verblijf wordt aangevraagd (gezinshereniging, studie, werk, enz.). Elke aanvraag omvat een reeks voorwaarden en documenten die moeten worden voorgelegd om de verschillende voorwaarden aan te tonen; de lijst van documenten wordt op verzoek afgegeven door de Belgische ambassade of het consulaat van de toegestane verblijfplaats.  

 

 

Overslaan naar inhoud