Bruiloft

Het huwelijk kan in België worden voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de toekomstige echtgenoten, zodra de toekomstige echtgenoten meer dan drie maanden in België hebben verbleven. Dit verblijf van meer dan drie maanden kan worden bewezen met alle mogelijke middelen, waarvan de eenvoudigste de verklaring van aankomst is.

 

Buitenlanders moeten voldoen aan de huwelijksvoorwaarden van het land van hun nationaliteit, en België voegt aan deze voorwaarden zogenaamde "openbare orde"-voorwaarden toe, zoals de instemming van beide echtgenoten, de afwezigheid van bepaalde familiebanden en het verbod op bigamie.

 

Er zij op gewezen dat sinds juni 2003 het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht in België is toegestaan, ongeacht hun nationaliteit.

 

Overslaan naar inhoud