Burgerlijke staat

 

In België valt de burgerlijke stand van de inwoners onder de verantwoordelijkheid van de ambtenaren van de burgerlijke stand, die onderverdeeld zijn in de gemeentelijke administraties.  Het is dus in de gemeente dat de verschillende akten van de burgerlijke stand worden opgemaakt of geregistreerd, of het nu gaat om geboorten, overlijdens, huwelijken, enz.

 

Het is ook het gemeentebestuur dat de verschillende documenten of uittreksels van documenten afgeeft, op verzoek aan de loketten of langs elektronische weg (deze mogelijkheid hangt af van elke gemeente en kan worden nagegaan door de website van de gemeente te raadplegen).

 

 

Overslaan naar inhoud